Últimos indicadores


Variacin mayo 2019 respecto de abril 2019
3,1%
Variacin mayo 2019 respecto de abril 2019
3,0%
Variacin mayo 2019 respecto de abril 2019
4,9%
Variacin abril 2019/marzo 2019 (desestacionalizado)
0,8%
Variacin 1er. trimestre 2019/1er. trimestre 2018
-5,8%flechita
flechita